top of page
Business Meeting

Palvelumme

 • Hankekehitys

 • Kiinteistökehitys

 • Kaavakehitys ja kaavoituksen prosessin läpi vieminen

 • Rakennuttaminen

 • Valvonta

 • Rakennusalan asiantuntijapalvelut

 • Hanke- ja kustannuslaskenta

 • ​CAD-suunnittelu

 • Tuotannonohjaus ja -suunnittelu

 • Viranomais- lupaneuvottelut ja hakuprosessin ohjaus

 • Omistusjärjestelyjen prosessit (kiinteistöihin liittyvät)

 • Energia- ja korjaus-hankkeiden manageeraus ja kannattavuuslaskenta

bottom of page